Blog

18.03. 2020

Sport u doba korone

Sport u doba korone

U skladu sa globalnim zdravstvenim fenomenom, odvijanje planiranih sportskih događaja odloženo je ili obustavljeno. Sportisti na planu takmičenja prinuđeni su da redefinišu svoje sportske ciljeve, a na trenažnom planu suočavaju se sa promenom dnevne rutine. Takmičenja u jednoj sezoni, naročito godini održavanja Olimpijskih igara, povlače za sobom definisanje ciljeva i postavljanja zadataka koje treba korak po korak ostvarivati na putu ka sportskom cilju. Kada je neki od tih koraka promenjen, menja se i ostatak puta u sportskoj sezoni. Iz psihološkog ugla, pred sportiste se postavlja pitanje “smisla” u ovoj sezoni. Svaki sportista imao je svoj cilj koji je želeo da ostvari na sportskom polju. U tom pravcu ulagao je svoju fizičku i psihičku energiju. Sada kada je taj put zatvoren, postavlja se jednostavno pitanje: “Šta sada?” Kojim sportskim putem krenuti, kako se preorijentisati, kada se zna da u sportu nema prečica, nema preskakanja koraka… Da bi očuvali svoju sportsku motivaciju, važno je da sportisti pogledaju svoje bavljenje sportom šire i dalje od neposredne sezone. Šta je njihov opštiji cilj u sportu? Trenutne okolnosti mogu da redefinišu, ali ne i da neminovno poruše korake ka širem sportskom cilju. U tom smislu, pored redefinisanja motivacije, veoma je važno i redefinisanje dnevne rutine. Kako je moguće reorganizovati dnevnu rutinu, zavisi od sporta i samih sportista, kao i fizičkih okolnosti u postojećoj situaciji. Iz psihološkog ugla, od velikog značaja je realizacija mentalnog treninga. Sportisti su skloni da, u situaciji kada iz bilo kog razloga treniraju u smanjenom obimu ili se ne takmiče, zapostave treniranje na psihološkom planu. Važno je naglasiti da je treniranje na psihološkom planu upravo u takvim okolnostima od velikog značaja. Na psihološkom planu je značajno održati svežinu “osećaja za takmičenje”, ali i nadoknaditi ili pojačati pojedine segmente sportskog treninga kroz psihološke vežbe poput vizualizacije. Psihološki faktor odavno je “jezičak na vagi” koji odluči pobednika na sportskom takmičenju. Pod trenutnim okolnostima može da presudi ko će se se po uspostavljanju stare sportske rutine brže vratiti sportskoj formi.

ca logo

Kontaktirajte nas

Mi brinemo o vašoj psihičkoj kondiciji