Blog

30.10. 2018

PSIHOVELNES: MOTIVACIJA SOBOM

PSIHOVELNES: MOTIVACIJA SOBOM

Čovek je celina i fizički aspekt osobe ne može se negirati, iako ljudi svih godina starosti mogu biti zbunjeni značajem fizičkog izgleda u aktuelnoj životnoj fazi. Da li naša fizička pojava treba da se upliće u lično zadovoljstvo sobom? Savremena kultura neprekidno šalje poruke o fizičkoj pojavnosti koja zrači savršenim konturama, fizičkom kondicijom, atraktivnošću koja ne zastareva, a sve se to preliva u samozadovoljstvo sobom u celini. Proizilazi da ćemo biti u ravnoteži, beskrajnom i nepomućenom skladu sa sobom, samo ako smo zadovoljni svojim izgledom. Oni koji uspeju da usklade svoje konture i definicije tela sa aktuelnom mustrom fizičke lepote suočavaju se sa neplaniranom činjenicom da to nije automatski i garancija psihičkog blagostanja i unutrašnje ravnoteže. Koga nešto ’’žulja’’ iznutra u odnosu prema samom sebi, ostaje netaknuto bez obzira koliko se bavi sobom spolja. Drugi pravac odnosa prema sebi, sledi izreku da lepota dolazi iznutra. Kako je fizički izgled nešto poput izloga koji prikazujemo spoljašnjem svetu, postoje ljudi koji će zapustiti taj ’’izlog’’ kada u životu dodju do tačke da više ne žele da privuku pažnju drugih i nije im važno da li će se drugim osobama dopasti ili ne. To sa stanovišta psihologije može da zvuči kao racionalan i zreo lični stav, ali ne mora uvek da bude. Da li su ’’debeli’’ uvek dobroćudni i veseli ili širenjem obima svoje konture šire i nezadovoljstvo sobom... U oba navedena slučaja definicija značaja spoljašnjeg izgleda vezuje se za druge ljude i spoljašnji svet. Kako nešto što je naše i deo je nas, kao što je naše telo i fizički izgled, prepustiti isključivo proceni u odnosu na nešto van nas?! Motivacija za bavljenje sobom i svojom fizičkom pojavom treba da bude rezultat poštovanja koje pokazujemo sebi. Osoba koja zanemaruje svoj fizički izgled na sličan način ne poštuje sebe kao ni osoba koja svoju suštinu svodi na pojavnost koju vrednuje kroz upoređivanje sa drugima. Poštovanje je osnov kvaliteta svakog međuljudskog odnosa, pa i odnosa prema samom sebi. Sebe poštujemo ako ne ’’jurimo’’ mustre koje nam nameću odrednicu samovrednosti, kao i kada ne sledimo loše navike koje nas polako ali sigurno udaljavaju ne samo od najbolje verzije našeg fizičkog izgleda nego i od sopstvene suštine. Biti svoja najbolja verzija, iznutra kao i spolja, osnov je psihičke dobrobiti, unutrašnjeg sklada i ravnoteže u svim životnim dobima. Osoba motivisana sobom lako će naći i sponu sa spoljašnjim svetom i kopču kojom se povezuje sa sobom unutra. Takva je osoba zadovoljna sobom i prijatna drugim ljudima. #Psihovelnesprogram #CentarZaSportskuPsihologiju

ca logo

Kontaktirajte nas

Mi brinemo o vašoj psihičkoj kondiciji