Blog

26.10. 2018

SENKA SPORTA

SENKA SPORTA

O sportskim povredama najčešće se diskutuje sa medicinskog aspekta. Sa stanovišta sportske psihologije, najvažnija praktična pitanja su: da li postoji nešto u samim sportistima i njihovoj strukturi ličnosti, što ih ’’gura’’ preko granica sopstvenog tela, pravo u ’’naručje’’ sportske povrede?! I drugo, kako psihološki ’’preživeti’’ vreme dok traje ’’vladavina’’ sportske povrede. Prvo, može se sa sigurnošću reći da postoje sportisti koji svojim određenim personalnim karakteristika provociraju i ’’začikuju’’ sportsku povredu. Ako ste pomislili na one ’’lenje’’ primerke sportske vrste koji bi radije zabušavali nego trenirali, prevarili ste se. Upravo su u ovom slučaju ’’ugrožena vrsta’’ oni najsavesniji sportisti, koji uvek žele ’’još malo’’ da idu preko svoje trenutne granice, koji mogu da izdrže sve (ne)zamislive psiho-fizičke napore, koji demonstriraju najveću mentalnu žilavost, oni koji misle za sebe da nikada nisu ’’dovoljno’’ uradili na treningu... U praksi može da izgleda paradoksalno da upravo sportisti od kojih se najviše očekuje i smatra da mogu da iznesu najveće sportske poduhvate, ’’ispadnu iz igre’’ onda kada se to najmanje, ili nikako, od njih ne očekuje. To, međutim, nije paradoks. Objašnjenje je u osnovi jednostavno: nije svako ’’guranje sebe’’ preko granica sopstvenog tela, uvek u službi sportskog rezultata i takmičarske efikasnosti. Mentalna snaga može da ima i svoju ’’mračnu’’ stranu, da postane planina koja izazove odron i poljulja sigurno tlo na kojem sportista stoji misleći da je ’’neuništiv’’. Drugo važno pitanje, odnosi se na psihološke ’’ruševine’’ u kojima se povređeni sportista iznenada nađe. Sa sportskom povredom ’’odroni’’ se čitav jedan koncept i poredak ’’sveta’’ i života. Odrone se ciljevi i planovi, snovi, pa i maštanja iz detinjstva. To može da bude trenutak koji znači kraj jedne ’’ere’’ u sportskoj karijeri i ličnom životnom konceptu, ali isto tako i izazov za nove životne i sportske perspektive. Sve zavisi da li ’’zurite’’ u ’’srušeno’’ ili se forusirate na nove vidike i horizonte. Za dobre temelje sportske i lične budućnosti, u tom trenutku, ključna je psihološka priprema i psihološki rad na sebi.

ca logo

Kontaktirajte nas

Mi brinemo o vašoj psihičkoj kondiciji