Blog

26.10. 2018

KLUPA ZA REZERVNE IGRAČE: VRUĆA STOLICA ILI VIP GLEDALIŠTE

KLUPA ZA REZERVNE IGRAČE: VRUĆA STOLICA ILI VIP GLEDALIŠTE

U duhu sporta je takmičenje, pa je opcija, kada se utakmica ne počinje na sportskom borilištu nego u gledalištu, razumljivo protiv svega što svaki sportista istinski želi. Nije sve tako crno-belo kao što stoji u ovom naslovu, ali sportisti se generalno mogu podeliti na one kojima početak utakmice sa klupe veoma smeta i remeti ih kada se nađu na terenu i na one koji na početak utakmice iz ''gledališta'' gledaju pomirljivije. Sportista kojem je važno da počne utakmicu iz igre, obično ''splasne'' već sa informacijom da neće početi utakmicu. Kako utakmica odmiče, on je umesto sve bliže zbivanjima na terenu, sve dalje i dalje. Tone u svoje hiljadu i jedno ''zašto?''. ''Zašto ja sedim na klupi, kada sam sve odradio dobro na treningu, ničim nisam davao povod da me (trener) izostavi iz startne postave''.. itd. Popis misli izostavljenog startera oduvao bi strpljenje i najvernijih ljubitelja psiholoških tema u sportu. Suština je da ''izostavljeni starter'' ili na sebe svaljuje breme odgovornosti za svoju poziciju na početku utakmice, koja ne mora biti osnovana, ili nije u mogućnosti da uvidi svoje manjkavosti zbog kojih ne počinje utakmicu. Jednostavno, trener u timskom sportu ima mogućnost izbora igrača u odnosu na cilj koji želi da ostvari. I kombinuje, vodeći računa o široj slici, čiji je pojedinac samo deo. Nemogućnost sportiste da hladne glave i bez osećaja krivice i ljutnje, pogleda situaciju očima trenera, rezultuje apatijom, dekoncentracijim i psihičkim udaljavanjem od utakmice. Postoji i situacija kada sportista ne pada u bezdno lične krivice ili negaciju svoje odgovornosti za nepočinjanje utakmice, već jednostavno sedeći na klupi ''oladi se'' i fizički i psihički, pa kada se nađe na terenu treba vremena da se ponovo zagreje fizički i mentalno i tek onda može da oseti pulsiranje utakmice i uhvati korak. Sa druge strane, ima sportista kojima je gledalište sa klupe za rezervne igrače, bezbedno mesto i sigurna distanca da utakmicu prvo osete sa strane, pa kada u nekom minutu utakmice uđu na teren osećaju se sigurnije i samopouzdanije, jer utakmice nije nepoznanica koju treba da počnu oni sami, već tok događaja koji su s početka bezbedno posmatrali i ''ispipali''... Kako god bilo, važno je preduzeti sve što je za konkretnog sportistu psihološki važno da bi, kada tokom utakmice pogleda na klupu, trener izabrao baš NJEGA. Bez obzira gde ste fizički kada sudija da znak za početak utakmice, neka vaša glava uvek bude u igri.

ca logo

Kontaktirajte nas

Mi brinemo o vašoj psihičkoj kondiciji