Blog

06.10. 2018

NEGATIVNA MOTIVACIJA

NEGATIVNA MOTIVACIJA

Suština trenerovog motivacionog pristupa sportistima je da u svakom segmentu trenažnog i takmičarskog procesa pokažu zalaganje i svoj pun sportski potencijal. Motivacija, kada je adekvatna, predstavlja mlazni pogon koji sportistu lansira u sportske visine. Kada je neadekvatna, motivacija može da bude nepropusna membrana koja čini da ništa ''neće'' ili ''ne ide''. Stručno, naučno, pa i laički zdravorazumski posmatrano, jasno je da ćemo pozitivne ishode najbolje izazvati pozitivnim pristupom. Međutim, u praksi treneri mogu (o)lako da upotrebe i negativan motivacioni pristup. Zato što izgleda delotvoran. Motivisanje sportista negativnim podsticajima doneće momentalan rezultat. Sportista koji je uplašen kritikom, pretnjom ili kaznom bilo koje vrste, istog trenutka odreagovaće na trenerov podsticaj. Jedna u spektru prirodnih psiholoških reakcija na pretnju je adaptacija i odbrana. U idealnom slučaju događa se momentalno prilagođavanje nastaloj situaciji i davanje potrebnog ''autputa'' treneru. Trener tako dobija potvrdu da je negativan podsticaj idealno sredstvo za konsolidovanje motivacije i efikasno ostvarivanje sportskih ciljeva. Dugoročnije posmatrano, sportista razvija uslovnu reakciju da odgovori na negativan motivacioni podsticaj, ali paralelno razvija i druge ‘psihičke nusprodukte’ takvog motivacionog pristupa. Razvijaju se različiti oblici anksioznog razmišljanja, osećanja i delovanja, strah da se ne pogreši, da se ne napravi ''kritična greška'' posle koje ponovo sledi trenerov motivacioni ''podsticaj''. Tako, na izgled delotovorna metoda oslobađanja sportskih potencijala, pokazuje svoju realnu ''upotrebnu vrednost''. U ključnim situacijama sportskog postignuća, stvara se mogućnost da umesto efikasnog ponašanja izraslog na negativnoj osnovi, sportista odgovori anksiozno i neefikasno, da bude preplavljen nepovoljnim predviđanjima, blokiran strahom od negativnog ishoda situacije postignuća, unutrašnjim doživljajem da ga je nešto iznutra, ničim izazvano, a odjednom naraslo, potpuno izolovalo od sopstvenih potencijala i sportskih kvaliteta, kao opna kroz koju u trenutku nije moguće proći... Najgori epilog je ako trener u takvoj situaciji zaključi da ''nije dovoljno pritiskao'' na treningu i da treba dodati presing... Negativan psihološki pristup sportistima ima alternativu. #CentarZaSportskuPsihologiju

ca logo

Kontaktirajte nas

Mi brinemo o vašoj psihičkoj kondiciji